Asprova – planlegger av lean produksjon

Asprova

Det ledende avanserte planleggingssystemet

for Lean produksjon

  • 1860 fornøyde kunder, markedsledende i Japan
  • Smidig og progressivt avansert planleggingssystem (APS)
  • Verktøyet brukes av verdenseliten i Lean produksjon.

Lean og Asprova

Fire (overproduksjon, venting, lagerbeholdning og transport) av sju former for sløsing (seven wastes) i Lean skyldes dårlig planlegging. Du kan minimalisere disse formene for sløsing med Asprova!
Lean og Asprova

Urasjonell bearbeiding

Defekter

Unødvendige bevegelser

Overproduksjon

Venting

Lager

Transport

Selskapets hjerne

Selskapets hjerne

Storhjernen

er lagringssenter for bevissthet, hukommelse, intelligens, læring og følelser

ERP (Enterprise Resource Planning)

er et lagringssenter for alle tidligere prosesser i selskapet. F. eks. for å forstå den økonomiske situasjonen raskt og oversiktlig

Mellomhjernen

bearbeider sensoriske inntrykk (hørsel, syn, berøring, lukt og smak) fra nervesystemet og koordinerer optimale bevegelsessekvenser

APS (avansert planleggingssystem)

behandler informasjon fra ERP og MES og koordinerer optimal gjennomføring av produksjonen, vurderer alle ressursbegrensninger, ser fremover

Nervesystemet

samler inn og behandler informasjon om miljøet og organismen, og reagerer på endringer

MES (Manufacturing Execution System)

samler inn og behandler informasjon på det operative nivået og treffer beslutninger i APS som reaksjon på endringer i produksjonen

Muskelsystemet

Utførelse av kroppsfunksjonen ved hjelp av muskler

Organisasjonens funksjoner

Produksjonsressurser (menneskelige ressurser, verktøy, utstyr, materialer)

Produksjonsplanlegging

Avansert produksjonsplanlegging krever...
  • Realistiske leveringsdatoer for nye bestillinger
  • Optimalisert arbeidsinstruks for produksjonsplan
  • 100 % modellering av produksjonsprosesser og deres begrensninger
  • Simuleringer av optimal produksjonsplan
  • Erkjennelse og beregning av flaskehalser
  • Umiddelbar reaksjon i tilfelle avvik eller feil oppstår

Hvorfor Asprova?

Asprovas funksjonaliteter

Du kan planlegge effektivt med Asprovas grunnleggende funksjonaliteter og utvide det med alternativer.

Kontakt oss

Nortal selger og leverer Asprova i Finland, Sverige, Norge og de baltiske landene. Vennligst last ned brosjyren og bli kjent med verdens ledende avanserte planleggingssystem!

Mer informasjon: